Sơ lược về nhân sự

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định

Thực tiễn đời sống kinh tế của xã hội Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì Công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức đó.

 

Trước sự cạnh tranh giữa các tổ chức kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay với xu thê toàn cầu hóa sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược nhất giữa các tổ chức là sự cạnh tranh về con người. Cho nên nguồn nhân lực đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi tổ chức, của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế là trình độ quản lý của các bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của mỗi doanh nghiệp bởi đất nước chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với những máy móc thiết bị hiện đại thì con người sẽ thích ứng đến đâu ? khi mà nền kinh tế luôn luôn biến động cùng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật thì vấn đề nguồn nhân lực sẽ như thế nào? Nó đòi hỏi các nhà quản lý rất nhiều, làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đóng một vai trò rất lớn tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Và quản lý suy cho cùng là quản lý con người. Do nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với nền kinh tế nói chung và đối với nền doanh nghiệp nói riêng thì DAI HOANG THUY GROUP cũng đang phấn đấu phát triển mạnh về nguồn nhân lực, hiện nay ngồn nhân lực phát triển và phân bố mạnh  trên 63 tỉnh thành trong cả nước, cũng như các nước phát triển khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ytalia, Nhật Bản… 

Với đội ngũ chuyên nghiệp marketing cũng như kỹ thuật, luôn tận tình chăm sóc khách hang chu đáo, lấy khẩu hiệu “ chất lượng làm nên thương hiệu” điều này đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn cho chặng đường thành công của Công Ty trong thời gian qua.  

Liên hệ với chúng tôi