Tọa Đàm Cùng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ban Tổng Giám Đốc tham dự tọa đàm cùng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bàn về hỗ trợ xúc tiến thương mại với các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh..

Sau cuộc tọa đàm, Thủ Tướng đã có những phương hướng chính sách kinh tế, đầu tư giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và bước đệm để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường trong và ngoài nước..

Bài viết liên quan