Vùng trồng cà phê ngon nhất ở Việt Nam

Khi thử nghiệm trồng cà phê trên khắp các đồn điền cả nước, thực dân Pháp đã tìm ra được những nơi trồng thích hợp với từng giống cà phê. Các vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển cà phê sẽ được mở rộng, tương tự loại bỏ các vùng cho cà phê năng suất thấp.

Hiện nay có nhiều vùng trồng cà phê ở Việt Nam nổi tiếng như Tây Nguyên, Nam Bộ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tuy nhiên, Tây Nguyên là nơi có các tỉnh khí hậu thích hợp nhất cho cây trồng cà phê phát triển, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại đây, những đồn điền cà phê có chất lượng hảo hạng và năng suất rất cao ra đời. Ngoài ra thì Đà Lạt, Lâm Đồng với điều kiện nhiệt độ, nguồn nước, độ cao và ánh sáng cũng là địa chỉ thứ hai vô cùng thuận lợi cho các giống cà phê Robusta, Bourbon, Moka sinh sống.

Bài viết liên quan